Gå til sbm.no

Eier du en

Elsparkesykkel?

Sommeren 2022 ble reglene for elsparkesykler strengere. Det ble blant annet innført promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud.

Fra nyttår ble reglene strammet inn ytterligere. Myndighetene omklassifisert elsparkesykkel og lignende elektriske kjøretøy, fra sykkel til «liten elektrisk motorvogn». Dermed kommer elsparkesykkelen inn under bilansvarsloven og med det krav om ansvarsforsikring.

En million elsykler og elsparkesykler
Ifølge tall fra SSB har vi importert nærmere en million elsykler og elsparkesykler til Norge de siste fem årene. Tilbakemeldinger fra forsikringsselskapene tyder på at mange av de privateide elsparkesyklene fortsatt ikke har ansvarsforsikring.

Kan bli dyrt
Å kjøre elektrisk sparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy uten ansvarsforsikring kan bli veldig dyrt. Du risikerer bøter, - men er du riktig uheldig og skader andre eller andres eiendom, risikerer du å få erstatningskrav som kan komme opp i store summer.

Fra nyttår ble elsparkesykkelen omklassifisert - , fra sykkel til «liten elektrisk motorvogn». Dermed kommer elsparkesykkelen inn under bilansvarsloven og med det krav om ansvarsforsikring. Har du ikke ordnet forsikring kan det bli dyrt om ulykken er ute.

Venter på våren
Kanskje venter elsparkesykkeleierne på våren før de tegner forsikring? Forsikringsbransjen anbefaler naturlig nok at alle slike kjøretøy er forsikret hele året, selv om det ikke er krav om forsikring så lenge den ikke er i bruk og oppbevares slik at den ikke kan forårsake skade.

Lading av små elektriske kjøretøy
Det skjer ytterst sjeldent, men det kan skje at litium ionbatteriene kan selvantenne. Skjer det innendørs i en garasje eller bod uten noen er til stede og kan aksjonere, kan det få store konsekvenser. Derfor anbefaler alle batteriprodusenter at man er til stede når man lader. Derfor bør du ikke lade om natten mens du sover.

Spesielt ved ladning innendørs er det viktig at du er til stede, slik at du får batteriet ut og på trygg avstand til bygninger og andre brennbare objekter, og deretter lar det brenne ned selv.


Er du usikker på elsparkesykkel-reglene og hvorfor de er viktige for deg?

Her har vi samlet det viktigste.

1. Krav om ansvarsforsikring
Private eiere og utleiere av små elektriske kjøretøy er pålagt å ha ansvarsforsikring for kjøretøyene sine etter at de ble gjort om til liten elektrisk motorvogn i norske lover. 

2. Mer enn bare elsparkesykkelen
De nye reglene gjelder for alle kjøretøy som klassifiseres som små elektriske kjøretøy. Det betyr at flere typer kjøretøy blir påvirket. Blant annet gjelder reglene for:

  • Store tohjulinger
  • Mindre enhjulinger
  • Elektriske skateboard
  • Elektriske sparkesykler
  • Og andre

3. Lovlig og ulovlig kjøretøy
For at et lite elektrisk kjøretøy skal være lovlig må det ha en hastighetssperre på 20 km/t. Det betyr at motoren ikke kan la den kjøre fortere enn 20 km/t, men den kan fremdeles trille fortere enn det i nedoverbakke.

Kjøretøyet kan ikke veie mer enn 70 kg med batteriet. Det kan ikke være bredere enn 85 cm eller høyere enn 120 cm. Kun selvbalanserende kjøretøy får ha sete.

Hvis kjøretøyet er ulovlig, vil forsikringen din i de aller fleste tilfeller ikke dekke skader og du risikerer å måtte betale fra egen lomme.

Å kjøre elektrisk sparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy uten ansvarsforsikring kan bli veldig dyrt.

4. Hjelmpåbud for alle under 15
Det er ingen hemmelighet at det ofte skjer ulykker på små elektriske kjøretøy. Det er 5 til 7 ganger høyere fare for skade på elsparkesykkel enn på vanlig sykkel ifølge Transportøkonomisk Institutt.

En stor andel av de alvorlige skadene fra ulykkene er hodeskader. Nå er det krav om at alle barn under 15 år må bruke hjelm på små elektriske kjøretøy. Både Trygg Trafikk og NAF anbefaler å bruke hjelm for alle brukere uansett alder.

5. 12 års aldersgrense
Barn må være minst 12 år gamle for å kjøre private små elektriske kjøretøy uansett hvilken type. Utleieselskapene har høyere alderskrav for bruk av sine kjøretøy. Der er aldersgrensen enten 16 eller 18 år.

Hvis barn blir tatt i å bryte reglene for aldersgrense eller hjelmpåbudet kan foreldrene deres holdes ansvarlig. De kan også holdes ansvarlig for annet ulovlig bruk som barna deres blir tatt i.

6. Promillegrense og bruk av mobil på elsparkesykkel
Promillegrensen for små elektriske kjøretøy er 0,2 som er det samme som for bil. Det er også forbudt med forsøk på å bruke elsparkesykkel med promille eller å la noen som er ruspåvirket få kjøre en. Straffen for brudd på promillereglene er bøter og inndragning av førerkortet.

Siden små elektriske kjøretøy har blitt motorvogner er det forbudt å bruke mobil uten handsfree mens du kjører dem. Om du taster på mobilen eller holder den i hånden under en samtale kan du bli straffet med bøter og prikker i førerkortet.

Kort oppsummert
Alt i alt er de nye reglene ganske enkle. Aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, forbud mot promillekjøring og kjøring uten handsfree og ikke minst at du må ha ansvarsforsikring fra 1. januar. 


Sjekk ut vår elsparkesykkel-forsikring her.
Har du forsikringen Innbo Pluss hos oss er du også forsikret for brann, tyveri og annen skade på eget kjøretøy.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi