Gå til sbm.no
Når du kjøper en personforsikring er det i håp om at du aldri vil få bruk for den, men med de riktige forsikringene på plass kan du sove tryggere om natten, forteller Morten Lysgaard Bristøl i Sparebanken Møre. Foto: Tony Hall

Personforsikring:

Forsikring = økonomisk trygghet

Deler du gjeld med noen? Har dere snakket om hva som skjer med økonomien hvis en av inntektene blir borte?

– Uføreforsikring og livsforsikring er det vi i banken kaller for «personforsikringer», forteller Morten Bristøl. Han er finansiell rådgiver ved Sparebanken Møres kontor i Spjelkavik og i møte med kundene er forsikring et av de viktige temaene å snakke om.

– Personforsikring kan noen ganger være et vanskelig tema å ta opp. Selv om vi ikke liker å tenke på det, vet vi innerst inne at alle kan bli rammet av alvorlig sykdom eller en ulykke. Når du kjøper en personforsikring er det i håp om at du aldri vil få bruk for den, men med de riktige forsikringene på plass kan du sove tryggere om natten, forteller Morten.

Er det noen som er avhengig av inntekten din?
Behovet for personforsikringer varierer i forhold til ulike livssituasjoner. Perioden i livet der du har størst behov for forsikring er når du har høy gjeld og ansvar for barn. Med personforsikring kan du

  • Trygge familiens økonomi om du skulle bli arbeidsufør eller falle fra
  • Betale for behandling, hjelp og avlastning om du selv eller andre i familien blir alvorlig syk
  • Sikre at familien kan beholde boligen om du eller partneren din faller fra
Perioden i livet der du har størst behov for forsikring er når du har høy gjeld og ansvar for barn.

Livsforsikring
Skulle det verste skje gir en livsforsikring dine nærmeste en ekstra økonomisk trygghet i en ellers vanskelig situasjon.

– Når du kjøper en livsforsikring er det også viktig å bestemme hvem som skal motta utbetalingen, - spesielt om du er samboer. Har dere felles boliglån, er det lurt å tegne en livsforsikring som dekker så mye av lånet at den andre halvparten kan klare å betjene det alene.

Uføreforsikring
Uføreforsikring er kanskje den viktigste forsikringen du kan kjøpe, mener Morten.

– Med en årslønn på rundt 700.000 kroner, kan inntekten din faktisk bli redusert med hele 50 prosent om du skulle bli ufør eller langvarig syk. Uføreforsikringen kan begrense inntektstapet ditt slik at du og familien din kan opprettholde levestandarden.

Usikker på hvilke forsikringer du trenger?
Har du forsikringer via jobben, er det viktig å sjekke vilkårene og hva de faktisk dekker.

– Er du usikker på hvilke forsikringer du trenger anbefaler vi deg å snakke med en rådgiver. Da vil du få hjelp til å finne hvilke forsikringer som passer best for deg i din situasjon, avslutter Morten.


Våre personforsikringer tilbys i samarbeid med Eika Forsikring.

Les mer om våre personforsikringer her.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi