Gå til sbm.no
Marius Karlsen er Autorisert finansiell rådgiver ved Sparebanken Møres kontor på Vestnes og møter daglig kunder som har spørsmål om boligfinansiering. Foto: Tony Hall

Når du skal låne:

Hva ser banken etter?

Vår oppgave som bank er å hjelpe til å finne løsninger som er tilpasset din økonomi – slik at du ikke får mer lån enn du kan leve godt med, forteller Marius Karlsen i Sparebanken Møre.

Alle banker må følge utlånsforskriften. Den forteller hva som må være på plass for at banken skal kunne gi deg boliglån. Prisen banken kan tilby avhenger også av sikkerheten som tilbys for lånet, inntekt og betalingsevne og -vilje. I tillegg kan bosted og type bolig også være forhold som spiller inn.

Sikkerhet for lånet
– Når du skal kjøpe bolig tar banken pant i boligen som sikkerhet for lånet. Har du ikke tilstrekkelig egenkapital kan du f.eks. få dine foreldre til å kausjonere ved å la banken ta pant i deres bolig, forteller Marius Karlsen. Han er rådgiver ved Sparebanken Møres kontor på Vestnes og møter daglig kunder som har spørsmål om boligfinansiering.

Vurdering av betalingsevne
For å vurdere betalingsevne ser banken på inntekt i forhold til samlet gjeld. Samlet gjeld er inkludert studielån og kredittkortramme.

– Å ha fast jobb er en stor fordel. Har du ikke fast jobb anbefaler vi deg likevel å ta kontakt med oss. I mange yrker er det så stor etterspørsel etter arbeidskraft at sannsynligheten for å få jobbe fulltid er stor. Jeg vil også poengtere at vi strekker oss ekstra langt for å hjelpe førstegangskjøpere inn på boligmarkedet, forteller Marius.

Både Marius og kollegene hans kjenner godt til arbeidsmarkedet i regionen og forteller at inntektspotensial fram i tid også er en faktor de tar med i vurderingen.

– Som rådgiver er det min oppgave å sørge for at du ikke har mer i lån enn det du kan leve godt med. I beregningen må vi ta med at du har økonomi til å betjene lånene dine selv om renten øker. 

Vurdering av betalingsvilje
– Under knaggen betalingsvilje ligger for eksempel sparing, forbruk, kredittkortbruk og om du betaler regningene dine. Sparer du og i tillegg har et forbruk som omtrent tilsvarer SIFOs referansebudsjett, blir det vurdert positivt. Et godt råd er; betal alltid regningene dine, for hvis du har betalingsanmerkninger vil det være veldig vanskelig å få lån og du kan gå glipp av mange muligheter, avslutter Marius.


Krav i utlånsforskriften

Hva    Boliglån
Maksimal belåningsgrad nedbetalingslån    85 prosent
Maksimal belåningsgrad rammekreditter    60 prosent
Krav om avdragsbetaling    Lån med belåningsgrad over 60 prosent
Maksimal gjeldsgrad    5 ganger brutto årsinntekt
Rentestresstest ved vurdering av betjeningsevne    Økonomien skal tåle en renteøkning på minst 3 prosentpoeng, men banken skal uansett legge til grunn en rente på minst 7 prosent

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi