Gå til sbm.no
Sparebanken Møre inviterer til investorseminarer i distriktet med fokus på hvordan formuen din best kan forvaltes i en tid med renteøkninger og inflasjon. Bilde: Trond Moldskred, leder seksjon Kapitalforvaltning i Sparebanken Møre, foto Kristin Støylen.Møre

Bli med på investorseminar nær deg:

Hvordan investere når rentene stiger?

De nærmest historisk raske renteøkningene gir deg som investor mange flere plasseringsmuligheter enn da renta var tilnærmet null og det meste handlet om å gå rett i aksjemarkedet.

Nå inviterer seksjon Kapitalforvaltning i Sparebanken Møre til en rekke investorseminarer i distriktet, med fokus på hvordan din formue best kan forvaltes i en tid med renteøkninger og inflasjon. Har du en plasserbar formue som du vil skal forvaltes godt, så kan det være smart å bli med på et seminar. Det vil også være nyttig for deg som allerede er en plasseringskunde i Sparebanken Møre. Her finner du mer informasjon om tid og sted for seminarene.

Går mot rekordår
– Til tross for tre år i motvind med korona, krig og kraftige, raske renteøkninger, er det absolutt muligheter for å gjøre gode investeringer. Aktiv Forvaltning går mot et rekordår både i forhold til volum og antall nye kunder. Investeringsviljen er stor, sier leder for seksjon Kapitalforvaltning, Trond Moldskred.

Ny milliard
Bare i år vil tilførsel av ny kapital i Aktiv Forvaltning trolig nå en milliard kroner. Rundt 40 prosent av den kapitalen kommer fra eksisterende og fornøyde kunder som vil investere mer av formuen sin. I dag forvaltes ca. 7,2 milliarder kroner for 600 kunder.

Renteøkninger og inflasjon
Det som nå er nytt og som opptar alle, handler naturlig nok om renteøkninger og inflasjon. I 2021 var renter på innskudd omtrent null. I dag har vi en tre måneders pengemarkedsrente på ca. 4,7 prosent. Den renteøkningen gjør at du som investor kan begynne å tenke litt flere alternativer for investeringer.

Bare i år vil tilførsel av ny kapital i Aktiv Forvaltning trolig nå en milliard kroner. Foto: Tone Molnes

Gir flere alternativer
– Fra å ha 0 prosent rente på bankinnskudd i 2021, får du nå 4-5 prosent. Hvis du plasserer penger i rentefond eller direkte i obligasjoner så er du plutselig oppe i 6-8 prosent, og aksjemarkedet ligger fortsatt der det har lagt med en forventning om 10 prosent framover. Hvis du deler opp denne «kaka» så har du med ett – enten du er en stor eller liten investor – flere alternativer enn bare aksjemarkedet. Og du har mulighet til å bruke skalaen fra middels til høy risiko i litt større grad, sier Trond.

Fot i bakken – sjekk porteføljen
Derfor mener han at tiden nå er inne for å ta en fot i bakken og se på sammensetningen av porteføljen fra nå og fremover. Diskutere litt strategi på porteføljen, og hva som gir best avkastning versus risiko.

Bra plass å være
– Selv med bakteppet med korona, krig og historisk kraftig renteoppgang så har aksjemarkedet fortsatt vært en bra plass å være. Utviklingen på de store børsene og Oslo Børs indeksert til 100 i 2019, viser i dag en fortjeneste på 80 i USA og 60 på Oslo børs. Det er mange selskap/sektorer som gjør det bra, og som fortsatt har gode utsikter fremover. Oslo Børs er igjen "all time high", forteller Trond.

Derfor tror han det fortsatt vil være lurt å ha deler av porteføljen i aksjer, men smart å se på sammensetningen med tanke på også alternativer som rentefond og obligasjoner.

Lokale forvaltere overvåker porteføljen kontinuerlig og vil opptre på dine vegne. Aktiv Forvaltning er i dag det største markedsmiljøet mellom Bergen og Trondheim. Foto: Kristin Støylen

Sats på lokomotivene
– Når det gjelder aksjer så er lærdommen fra de siste turbulente åra at det er de store lokomotivene som har steget jevnt og trutt. Startups, vekstaksjer og veldig mange grønne selskaper som kom i 2021, har fått det veldig utfordrende. Så det å ha en portefølje med god spredning og solide, etablerte selskap har gitt best avkastning både i Norge og internasjonalt, ifølge Trond.

Stayerevne
Han er ikke i tvil om at renteøkningen vil gi flere betalingsproblemer og flere konkurser. Men som investor handler det om å se litt fram i tid. Litt «gjennom» utfordringene og ha stayerevne. Historien viser at verden og økonomien går videre, til tross for alle ytre, negative hendelser og påvirkninger.

Neste år snakker vi om rentekutt
– Løfter vi blikket så nærmer vi oss rentetoppen. Neste år vil tematikken handle om rentekutt og det gjør noe med psykologien til folk. Prisen på råvarer har roet seg litt, og det vil bli lettere å lage kalkyler enn for ett år siden da ingen visste hvor høy rentetoppen ville bli. Som nasjon er vi godt rigget og posisjonert. Det er knyttet store forventninger til at alt som har med norsk energi å gjøre, går noen veldig gode år i møte, sier en optimistisk Trond Moldskred.

Aktiv Forvaltning
Har du en formue på to millioner eller mer, så kan Trond og hans team dokumentere gjennom sine resultater at den blir forvaltet med god avkastning. Du får en skreddersydd portefølje ut ifra dine krav om avkastning, risikoprofil og tidshorisont. Lokale forvaltere overvåker porteføljen kontinuerlig og vil opptre på dine vegne. Aktiv Forvaltning er i dag det største markedsmiljøet mellom Bergen og Trondheim.

Private Banking
Her kan du sjekke ut Aktiv Forvaltning og hvordan Sparebanken Møre vil ta hånd om deg som kunde gjennom Private Banking, som du også kan få høre mer om på Sparebanken Møres investeringsseminarer. 

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi