Gå til sbm.no

Har du lån sammen med noen?

Nytt i skattemeldingen fra 2023

I Skattemeldingen for 2023 fordeler Skatteetaten lån og renter likt mellom alle låntakere. Det vil si at to personer som har lån sammen får forhåndsutfylt 50 prosent av lån og renter hver i skattemeldingen. Er dere tre, får hver 33,33 prosent og så videre.

Slik endrer dere fordelingen
Dere kan selv endre fordelingen av lånet i skattemeldingen ved å endre feltet «Min andel av lån og renter (i prosent)».

Hvis du og din medlåntaker har fått 50 prosent av lånet hver og dere skal ha en annen fordeling, må dere endre i skattemeldingen. Skal for eksempel du ha 70 prosent og din medlåntaker 30 prosent, øker du din andel av lånet fra 50 til 70 prosent. Din medlåntaker må redusere sin andel fra 50 til 30 prosent. Husk at begge må endre. Til sammen skal andelene deres være 100 prosent.

Du kan lese mer på Skatteetatens nettside her.

Årsoppgaven fra banken for 2023
I årsoppgaven har banken rapportert gjeld og renteutgifter som tidligere, det vil si at alt er rapportert på den som er registrert som hovedlåntaker.

Har du spørsmål?
Du kan ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000 eller via skatteetaten.no/kontakt

Kanskje lurer du på dette?

Spørsmål og svar fra Skatteetaten


Skal ikke ha lånet

Jeg har fått lån i min skattemelding som jeg ikke skal ha.
Alle som er ansvarlig for lån sammen med noen er medlåntakere. Derfor har du fått oppgitt den andelen av lånet som du er ansvarlig for i din skattemelding. Det gjelder også selv om du ikke betaler noe på lånet. Skal du ikke skal ha noe av lånet i din skattemelding, kan du sette ned andelen din til 0 prosent.

Men husk: Den eller de du har lån sammen med må øke sin andel slik at summen blir 100 prosent. Det er viktig å passe på at den av dere som skal ha hele lånet fører opp 100 prosent i andel for å få skattefradrag for rentene på lånet.

Jeg er jo bare kausjonist.
De fleste som er ansvarlig for lån sammen med andre er medlåntakere, ikke kausjonister. Det gjelder også selv om du ikke betaler noe på lånet. Har du fått oppgitt lånet i din skattemelding er det fordi banken har rapportert inn at du er medlåntaker.

Skal du ikke ha noe av lånet i din skattemelding, kan du sette ned andelen din til 0 prosent, og den eller de du har lån sammen med fører opp 100 prosent. Det er viktig for at de skal få skattefradraget for rentene på lånet.


Endre fordeling

Hvordan endrer vi fordelingen?
Dere kan selv endre fordelingen av lånet i skattemeldingen ved å endre feltet «Min andel av lån og renter (i prosent)».

I skattemeldingen er lån og renter på lån fordelt likt mellom alle låntakere. Husk at alle må endre slik at dere til sammen har 100 prosent i andel. Skal du og din medlåntaker endre fordelingen til for eksempel 70 prosent på deg og 30 prosent på din medlåntaker, øker du din andel av lånet fra 50 til 70 prosent. Din medlåntaker må redusere sin andel fra 50 til 30 prosent.

Kan vi endre fordelingen sånn som vi vil?
Ektefeller kan velge selv hvordan de vil fordele. Det gjelder også meldepliktige samboere og registrerte partnere.

Samboere og andre som har lån sammen skal fordele lånet likt mellom seg, med mindre dere har en annen avtale. Hvis dere er to som er ansvarlige for lånet, er hver deres andel 50 prosent. Er dere tre, har hver av dere en andel på 33,3 prosent, og så videre. Det spiller ingen rolle hvem som faktisk har betalt rentene. Det er andelen eller annen avtale som bestemmer hvordan dere skal fordele.

Må vi endre hvis vi betaler annerledes enn 50/50?
Nei, dere må ikke endre. Hvor mye dere betaler, bestemmer dere selv og det påvirker ikke hvor stor andel av lånet du skal ha.

Blir fordelingen automatisk oppdatert i skattemeldingen for fremtidige år når vi endrer i år?
Nei, du må sjekke skattemeldingen og fordele lån og renter hvert år.

Kan vi endre i banken sånn at skattemeldingen blir riktig for oss hvert år?
Nei, det kan du ikke. Bankene vil fortsatt rapportere lån og renter til Skatteetaten som i dag. Det vil si på vedkommende som står registrert som hovedlåntaker.

Hvordan kan vi ordne det sånn at mor/far ikke får opp vårt lån i sin skattemelding?
Så lenge mor/far er medlåntakere vil dere ikke kunne fjerne dem fra Skatteetatens rapportering.


Lån er ikke fordelt

Jeg er medlåntaker, men har ikke fått opp lånet i min skattemelding. Hva gjør jeg?
Det kan være fordi du ikke er medlåntaker men kausjonist. Er du kausjonist, skal du ikke ha lånet i din skattemelding fordi du ikke er ansvarlig for lånet. Du blir kun ansvarlig for lånet hvis låntaker ikke betaler og kausjonsansvaret blir gjeldende.

Er du medlåntaker kan du selv legge til lånet i skattemeldingen. Da må du opprette et nytt kort under «Bank, lån og forsikring». Her må du legge til informasjon om lånet, og legge inn din andel av lånet i prosent. Da må den som du har lån sammen med, redusere sin andel i sin skattemelding. Til sammen skal andelene deres være 100 prosent.

Vi har fått fordelt boliglånet, men ikke billånet. Hvorfor?
Hvis billånet ikke er fordelt er det fordi hele lånet står på én av dere, dvs. at du ikke er oppført som medlåntaker. Derfor kommer hele lånet på den ene i skattemeldingen. Dere kan selv endre fordelingen av lånet i skattemeldingen ved å endre feltet «Min andel av lån og renter (i prosent)». I skattemeldingen er lån og renter på lån fordelt likt mellom alle medlåntakere. Husk at alle må endre slik at dere til sammen har 100 prosent i andel.


Restskatt

Lånet er fordelt på hver av oss og jeg har fått restskatt. Hvorfor?
Skatteetaten legger inn lån og renter i skattekortet basert på det som stod i skattemeldingene deres året før. Er fordelingen av lån og renter i årets skattemelding annerledes enn fordelingen i skattekortet, kan en av dere ende opp med restskatt. Er fordelingen i skattemeldingen feil, kan dere endre. Husk å sjekke at lån og renter er lik i skattekortet for 2024 slik at du unngår restskatt til neste år.

Det kan også være andre grunner til at du har fått restskatt. Ofte er det fordi opplysningene i skattekortet ditt for 2023 ikke stemmer med opplysningene i skattemeldingen for 2023. Har du spørsmål om restskatt, ta kontakt med Skatteetaten.


Betaler mer eller mindre enn fordelingen

Jeg betaler ikke noe på dette lånet. Er det riktig at jeg skal ha lån og renter på meg?
Ja, for det er slik at lånet fordeles likt mellom alle låntakere. Hvor mye du betaler påvirker ikke hvor stor andel av lånet du skal ha. Hvis dere er enige om en annen fordeling av lånet, kan dere endre. Se «endre fordeling».

Jeg betaler hele lånet, men har bare fått 50 prosent.
Lånet fordeles likt mellom alle låntakere. Hvor mye du betaler påvirker ikke hvor stor andel av lånet du skal ha. Hvis dere er enige om en annen fordeling av lånet, kan dere endre. Se «endre fordeling».

Hvor mye renter har vi begge betalt inn på lånet?
Oversikt over totalt innbetalte renter på lånet finner dere i årsoppgaven fra banken. Hvor mye hver enkelt medlåntaker har betalt må dere selv ha kontroll på.


Dokumentasjon

Må vi sende inn dokumentasjon med skattemeldingen hvis vi endrer fordeling?
Dere trenger ikke å sende inn dokumentasjon, men dere må kunne legge frem dokumentasjon hvis Skatteetaten spør om det. Dokumentasjon kan for eksempel være en avtale dere har skrevet som bekrefter fordelingen og som er signert av alle som er ansvarlige for lånet.

Hvor finner vi låneavtalen? Kan vi få en ny kopi av låneavtalen?
Har dere signert låneavtalen elektronisk finner dere den i nettbanken. Velg menyen Bankmeldinger og Dokumentarkivet. Har dere signert låneavtalen på papir har dere mottatt et eksemplar. Ny kopi kan fås ved forespørsel.


Trenger du hjelp til å endre?

Du kan ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000 eller via skatteetaten.no/kontakt. Du finner også mer informasjon på skatteetaten.no/medlantaker.


 


Flere artikler i kategorien Privatøkonomi