Gå til sbm.no
Foran nærmere 600 fremmøtte på investorkonferansen Børs og Bacalao, var Trond Moldskred, Leder Kapitalforvaltning i Sparebanken Møre, sitt budskap tydelig: Det er vanskelige tider, men det er viktig å ha fremtidstro, sitte rolig, gjerne se litt på hvordan porteføljen er sammensatt, men behold den langsiktige strategien. Foto: Kristin Støylen.

Aksjer i en vanskelig tid:

Sitt rolig – tenk langsiktig

Det er ikke tid for å selge ut, trekke seg tilbake og gjemme pengene under dyna. Det er nå vi trenger risikokapital og det er nå vi trenger optimister.

Det sa Trond Moldskred, Leder Kapitalforvaltning i Sparebanken Møre, foran nærmere 600 fremmøtte på den første åpne Børs og Bacalao konferansen siden pandemien.

Den rette strategien
Det er vanskelige tider, men aksje-budskapet hans er å ha fremtidstro, sitte rolig, gjerne se litt på hvordan porteføljen er sammensatt, men behold den langsiktige strategien.

– Det har vist seg å være den rette strategien basert på tidligere markedsfall og situasjoner, også i nyere tid med korona, sa Moldskred på det som er en av Norges største investorkonferanser.

Opptur etter nedtur
Når ting er mørkt og tungt er det godt å lene seg på Oslo Børs sin historie. Her er mange nedturer, men mest oppturer. I kjølvannet av nedturene har oppturene oftest vist seg å være både større og lengre. Markedet sin måte å agere på er endret siste årene. Derfor er verdien av langsiktighet ifølge Moldskred så ekstremt viktig, og nøkkelen for å lykkes i aksjemarkedet.

Nok en sort svane
– Historisk er det først og fremst pandemier, politikk og krig som har skapt korreksjoner og markedsbevegelsene. I nyere tid holdt vi på i to år å snakke om handelskrig, deretter to år med korona og vi begynte kanskje å se fremover før konflikten i Ukraina dukker opp som nok en sort svane. Men over tid har verden gått videre og optimismen har kommet tilbake. Det er viktig å ta med seg i disse dager, sa Moldskred.

Stengte ned
I det korte bildet trakk ham frem forberedelsen til Børs og Bacalao i mars 2020, da alt med ett ble stengt ned og aksjemarkedet fikk et fall på 30 prosent. Da så det temmelig svart ut, og det var en helt ny ting å forholde seg til:

Aksjer opp i pandemien
– Men det var ekstremt interessant å se hvordan felleskapet, og koordinerte tiltak fra bank og politikere, taklet utfordringene: De siste to årene har aksjene gått opp mellom 30 og 50 prosent i et marked preget av global pandemi. Det hadde jeg med hånden på hjertet aldri trodd, sa Trond Moldskred.

2021
I 2021 gikk globale aksjer opp 25 prosent, norske og nordiske 23 prosent og oljeprisen gikk fra 20 til 100 dollar fatet (fra bunnen i mars 2020). Energi-sektoren, finans og materialer var sterke sektorer, mens det var et utfordrende år for blant annet Euro Next Growth-aksjer etter et fantastisk 2020. I 2021 så man et gradvis skifte fra vekstaksjer til tradisjonelle verdiaksjer. De gode, gamle traverne hadde et sterkt år i 2021.

Det er vanskelige tider, men aksje-budskapet er å ha fremtidstro, sitte rolig, gjerne se litt på hvordan porteføljen er sammensatt, men behold den langsiktige strategien. Foto: Kristin Støylen.

Ukraina konflikten
– Historien viser at konsekvensene i markedene av krig og terror ofte er kortvarig. Frykt og usikkerhet i forkant av faktiske hendelser skaper ofte de største fallene i markedene. Fokus blir raskt rettet mot noe annet. Men; konflikten i Ukraina vil ha en reell og merkbar effekt på olje, gass og andre råvarer. Usikkerheten er ikke borte. Ting kan både bli bedre og verre, men når fakta er på bordet som nå, så tar markedet det innover seg og priser det inn. Skal ting bli verre nå, så må dette eskalere ytterligere, mente Moldskred.

Politiske endringer
Han understreker at krigen helt klart endrer det politiske bildet. Nå er det nærmest øst mot vest gjennom et samlet NATO og EU. For å gjøre seg uavhengig av Russlands olje og gass vil energipolitikken endres. Det grønne skiftet og satsingen på det vil være veldig viktig, og krigen vil kunne endre jordbrukspolitikken i forhold til selvforsyning.

Aksjemarkedet fremover
Om aksjemarkedet fremover mente Moldskred at vekta akkurat nå heller litt på den negative siden med politisk risiko, aksjer er ikke priset billig lenger, det er prisstigning, forventet lønnsøkning og renteøkning og det er avtagende vekst og forventninger om svingninger i aksjemarkedet.

På den positive siden er at inntjeningen i Norske og internasjonale selskap har steget veldig, det er ventet høy global vekst også i 2022 fordi Covid er bak oss, det er fortsatt stimulans fra det offentlige selv om det strammes inn, det er utsikter til lave renter lenge, og gode resultater gir gode utbytter.

– Nivå og marked tilsier at man må være mer selektive i forhold til sektorer og selskap, mente Moldskred.

Oslo Børs en god plass å være
Oslo Børs er en god plass å være med dagens markedsbilde med utsikter til høy oljepris, utsikter til høy aluminiumspris, utsikter til høy laksepris og utsikter til gradvis høyere rente. Oslo Børs er den børsen som har falt minst internasjonalt fordi den er en råvarebørs.

Kan ikke klage
– Oljepris, materiale og aluminium har steget veldig, shipping gjør det ofte bra i vanskelige situasjoner, norsk sjømat åpnet bra med høy laksepris og forventninger til det europeiske markedet med gjenåpning av restauranter og hoteller. Og så har vi i Norge en stor finanssektor som vil kunne tjene bra på en forventet, gradvis renteoppgang. Norge isolert sett og norske husholdninger - til tross for høye bensin- og strømpriser - kan egentlig ikke klage slik situasjonen er nå, mente lederen for Kapitalforvaltning i Sparebanken Møre.

Om aktuelle aksjer mener Trond Moldskred det viktigste er å ha litt spredning. Foto: Kristin Støylen.

Tronds tips

Om aktuelle aksjer mener Trond Moldskred det viktigste er å ha litt spredning. Likviditet er viktig og man bør ikke putte alt i varer, ikke alt i laks, men ha en eller to av disse aksjene i porteføljen for å balansere risikoen.

Høy oljepris og råvarer: Tronds forslag er Aker BP, Equinor, YARA og Norsk Hydro.

Med stigende renter vil finans gjøre det bra og gi en god direkte avkastning. Trond foreslår å investere i EK-Bevis/finans, Storebrand, og han tror defensive aksjer som i Telenor ASA og Orkla har sine markeder som vil gjøre det bra i de tidende vi har i dag.

Høy laksepris: Tronds forslag her er Lerøy ASA og MOWI (Marine Harvest).

Trend med stort potensial: Sanksjoner betyr at transport og logistikk ofte må ta lengre veier (høyere rate) for å komme frem, og innen shipping har f.eks Frontline en type flåte som gjør det mulig. Dessuten er det viktig å følge med på aksjer tilpasset det grønne skiftet med uttalte klimamål og knallharde EU-uttalelser om å fremskynde det grønne skiftet. Et annet trend-tips fra Trond Moldskred er Nordic Semiconductor ASA.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi