Gå til sbm.no
Dame i sofa med mobilen. Rolige omgivelser. Boligtype kan gi renterabatt, f.eks. Grønt boliglån, som utløses dersom din bolig har energimerke A eller B. Foto: Kristin Støylen

Når du skal låne:

Dette ser banken etter

Vår oppgave som bank er å hjelpe deg å finne løsninger som er tilpasset din økonomi – slik at du ikke får mer lån enn du klarer å håndtere, forteller Marius Karlsen i Sparebanken Møre.

Alle banker må følge utlånsforskriften. Den forteller hva som må være på plass for at banken skal kunne gi deg boliglån. Prisen banken kan tilby avhenger også av sikkerheten som tilbys for lånet, inntekt og betalingsevne og -vilje. I tillegg kan bosted og type bolig også være forhold som spiller inn.

Sikkerhet for lånet 

– Når du skal kjøpe bolig tar banken pant i boligen som sikkerhet for lånet. Har man ikke tilstrekkelig egenkapital kan noen f.eks. få sine foreldre til å kausjonere ved å la banken ta pant i deres bolig, forteller Marius Karlsen. Han er rådgiver ved bankens kontor på Vestnes og møter daglig kunder som har spørsmål om lån til bolig. 

Marius Karlsen er Autorisert finansiell rådgiver ved Sparebanken Møres kontor på Vestnes og møter daglig kunder som har spørsmål om lån til bolig. Foto: Tony Hall

Vurdering av betalingsevne 

For å vurdere betalingsevne ser banken på inntekt i forhold til samlet gjeld. Samlet gjeld inkluderer studielån og kredittkortramme.

– Å ha fast jobb er en stor fordel. Har du ikke fast jobb anbefaler vi deg likevel å ta kontakt med oss. I mange yrker er det så stor etterspørsel etter arbeidskraft at sannsynligheten for å få jobbe fulltid er stor. Jeg vil også poengtere at vi strekker oss ekstra langt for å hjelpe førstegangskjøpere inn på boligmarkedet, forteller Marius.

Både Marius og kollegene hans kjenner godt til arbeidsmarkedet i regionen og forteller at inntektspotensial fram i tid også er en faktor de tar med i vurderingen.

– Som rådgiver er det min oppgave å sørge for at du ikke har mer i lån enn det du kan leve godt med. I beregningen må vi ta med at du har økonomi til å betjene lånene dine selv om renten øker, sier Marius. 

 

Vurdering av betalingsvilje 

 – Under knaggen betalingsvilje ligger for eksempel sparing, forbruk, kredittkortbruk og om du betaler regningene dine. Sparer du og i tillegg har et forbruk som omtrent tilsvarer SIFOs referansebudsjett, blir det vurdert positivt. Et godt råd er; betal alltid regningene dine, for dersom du har betalingsanmerkninger vil det være veldig vanskelig å få lån, i tillegg til at du kan gå glipp av mange muligheter, avslutter Marius.

 

Boligtype kan gi renterabatt

Har boligen du eier, eller skal kjøpe, energimerking A eller B kan du kvalifisere til det vi kaller Grønt boliglån. Grønt boliglån utestedes til energieffektive boliger, som ansees som mer miljøvennlige, og dermed kan være kvalifisert til ekstra gunstige betingelser. 

Krav i utlånsforskriften

Hva

    

Boliglån

Maksimal belåningsgrad nedbetalingslån

    

85 prosent

Maksimal belåningsgrad rammekreditter

    

60 prosent

Krav om avdragsbetaling

    

Lån med belåningsgrad over 60 prosent

Maksimal gjeldsgrad

    

5 ganger brutto årsinntekt

Rentestresstest ved vurdering av betjeningsevne

    

Økonomien skal tåle en renteøkning på minst 3 prosentpoeng, men banken skal uansett legge til grunn en rente på minst 7 prosent

Flere artikler i kategorien Bolig