Gå til sbm.no
Åpen ytterdør med nøkkel i. Innsikt til moderne hus med utsikt mot fjord og fjell. – Boligkjøp er en investering og historisk er boligmarkedet noe av det tryggeste du kan investere i, sier Bjørn Pedersen, avdelingsleder Møremegling. Foto: Kristin Støylen

Boligmarkedet:

Er det lurt å kjøpe bolig nå?

Mange er avventende og lurer på hvordan de skal forholde seg til utviklingen i boligmarkedet. Er det lurt å kjøpe bolig nå – er det kjøpers marked - eller bør du vente?

Høye strømregninger, dyrere mat, økte renter og et kjøligere boligmarked vil påvirke privatøkonomien til mange av oss også i tiden som kommer.

På rentemøte 21. mars i valgte Norges Bank å beholde nåværende styringsrente på 4,5%, dermed står renten uendret siden desember 2023. De sier også at de trolig må holde renten på dagens nivå en god stund fremover for å bringe tilbake prisveksten til målet på 2 prosent innen rimelig tid. Dermed kan det virke som om toppen er nådd på den oppadgående kurven siden september 2021. 


Trygt boligkjøp med Møremegling

Bjørn Pedersen, avdelingsleder i Møremegling i Ålesund.

Seigt marked 

Et stabilt arbeidsmarked og lav arbeidsledighet har bidratt til at vi her i regionen har merket mindre til at kjøpekraften har blitt redusert det siste året. Bjørn Pedersen er avdelingsleder for Møremegling i Ålesund og forteller at 2023 var et godt år, selv om markedet var noe seigt fra september 2023 til februar i år pga. renteøkningene som har kommet som perler på en snor siden september 2021. Nå har derimot styringsrenten stått uendret siden desember 2023, og det forventes at rentetoppen er nådd.

Boligprisutvikling 

Den såkalte "stresstesten" bankene må beregne, ble redusert fra 5 prosentpoeng til 3 prosentpoeng ved årsskiftet i fjor. Det vil si at økonomien din må tåle en renteoppgang på 3 prosentpoeng opp fra dagens rentenivå, og et rentenivå på minimum 7%.

– Det vi ser er at prisene steg i januar og februar i år, sammenlignet med samme tid i fjor. Samtidig har omløpshastigheten steget, som vil si at man får gode priser for boligene, men det tar lenger tid å selge.

Til tross for dette vil Bjørn presisere at det likevel er lys i tunnelen for boligene som har ligget på markedet en stund. 

- Nå i mars har det virkelig løsnet, det var nesten som å skru på en bryter. Summen av dette gjør at jeg ikke tror at prisen vil falle, snarere tvert imot forventer jeg en prisstigning. Spesielt fra høsten og utover i 2025, deler Bjørn. 

Bjørn mener det er tre grunner til at dette har skjedd:
  • Rentetoppen er etter alt å dømme nådd, og man kan etter hvert forvente en rentenedgang, mest sannsynlig i løpet av året
  • Lønnsoppgjøret i 2024 virker å bli godt, som vil føre til økt kjøpekraft for flere
  • Så har vi den kanskje viktigste faktoren: de som har sittet på gjerdet i påvente av en prisnedgang har innsett at den ikke kommer. Samtidig har prisen på råvarer, arbeidskraft, tomter, støpning og graving kommet for å bli. Dette er bruktboligmarkedet tjent med.

- Summen av dette gjør at jeg ikke tror at prisen vil falle, snarere tvert imot forventer jeg en prisstigning. Spesielt fra høsten og utover i 2025, deler Bjørn. 

 

Flere artikler i kategorien Bolig