Gå til sbm.no
Både ved kjøp og salg av bolig er det knyttet kostnader. Dette kan være lett å glemme. Disse kostnadene er også viktig å snakke om og ta med i beregningene når du skal kjøpe bolig. Foto: Kristin Støylen

Boligdrømmen

Eksperttips: kjøpe bolig sammen

For å unngå konflikter kan det lønne seg å ligge litt i forkant av et boligkjøp. Det er viktig å prate sammen om økonomi, hverdagsrutiner og om ulike scenarioer når man skal bo sammen over lang tid.

Det vanligste er at samboere og ektepar kjøper sammen, men det hender oftere og oftere at også venner eller søsken kjøper sammen. Banksjef Sindre Monsholm hos Sparebanken Møre i Volda, mener det er noen grunnleggende ting som bør være på plass før man velger å kjøpe bolig sammen.

Kjøp med noen du kjenner godt 

Det er avgjørende å kjøpe bolig med personer du kjenner og trives godt med. 

- God kommunikasjon er nøkkelen, spesielt når utfordringer oppstår, dette påpeker Sindre Monsholm, banksjef hos Sparebanken Møre i Volda.

Han understreker også viktigheten av å tenke langsiktig, da et felles boligkjøp ofte binder dere sammen over lang tid.

Her kan du lese mer om boliglån og finansieringsbevis

Sjekk økonomien grundig 

Når dere har bestemt dere for å kjøpe bolig sammen er det naturlig å finne ut hvor mye man kan kjøpe bolig for. Har dere egenkapital man kan slå sammen, eller foreldre som kan stille med sikkerhet? Dette påvirker hvor mye man får i boliglån. Her må man ta kontakt med banken og høre hva de råder deg til.

 

Tre prosent renteoppgang 

– Når vi regner ut hvor mye boligkjøpere kan få i lån er det flere forhold som legges til grunn. Det viktigste er samlet inntekt og egenkapital, – eller annen sikkerhet som for eksempel realkausjonist. Da beregner vi betalingsevnen til boligkjøperne og om økonomien tåler tre prosent renteoppgang. Det er ofte vanlig at de som skal kjøpe sammen har ulik inntekt og ulikt med egenkapital. Da må man gjerne definere en eierbrøk om man ikke skal eie halvparten hver, forklarer Sindre.

Banksjef Sindre Monsholm hos Sparebanken Møre i Volda, mener at det er viktig for venner eller søsken som kjøper bolig sammen å lage en avtale - på lik linje med samboere. Foto: Tony Hall.

Ikke glem ekstrakostnader 

Boligkjøp og -salg innebærer flere kostnader enn kun prisen på eiendommen. Disse kostnadene er også viktig å snakke om og ta med i beregningene, mener Sindre.

– Når du kjøper bolig må du betale dokumentavgift til staten i tillegg til det du betaler for boligen. Når du skal selge må du betale for tjenester fra eiendomsmegleren. Dermed er det kostnader både med å kjøpe og å selge en bolig. Det har ofte vært slik at en bolig stiger i verdi, men det har man ingen garanti for. Jo kortere man eier jo større er risikoen for at boligen ikke har økt tilstrekkelig i verdi for å dekke inn kostnadene du har ved boligbytte. 

 

Inngå skriftlige avtaler 

Samboerpar har ikke det samme lovverket i ryggen som ektefeller har. Samboere er heller ikke uten videre sikret om den ene faller bort, og arver ikke etter hverandre uten at det foreligger avtaler som sier noe annet.

– Jeg anbefaler alle samboere å lage en samboerkontrakt. Det finnes ingen ulemper med det, snarere tvert imot. Det viser at man er økonomisk ansvarlig og tenker langsiktig. I avtalen kan det være lurt å definere noen økonomiske rammer; hvor mye hver enkelt eier, hva eierbrøken i boligen er, hvor mye man skal bidra med til lånet, fellesutgifter og andre utgifter. Det er også viktig at man gjør endringer, dersom det trengs, forteller Sindre.

Dersom man kjøper bolig med en venn eller et søsken, så har man kanskje ikke like langsiktig perspektiv som samboere eller ektefeller, og det er livsendringer som kan påvirke bo- og eierforholdet i større grad. Plutselig får den ene en ny partner, eller ønsker å flytte ut av andre grunner. Da bør det være avtalefestet hva som skal skje dersom dette inntreffer. Scenarioer som er greit å ha med i en samboerkontrakt er for eksempel:

  • Skal den ene kjøpe ut den andre?
  • Skal man ta utgangspunkt i en takstpris?
  • Skal begge partene innhente hver sin takst og benytte gjennomsnittet av disse?

Sindre betrygger med at banken hjelper til med råd og veiledning rundt dette, men forteller også at det kan være lurt å få innspill fra en advokat for å sikre at det ikke er rom for misforståelse, eller at det er vesentlige ting som er glemt.

Les mer om samboerkontrakt

 

Felles eller delt økonomi 

– Det finnes nok ikke en fasit på hva som er best av felles eller delt økonomi, men man bør ha noen regler og være enig om det meste i hvert fall. Mange kunder starter ofte med delt økonomi, men oppretter gjerne en eller to felles kontoer. Typisk er konto for innkjøp av mat, en regningskonto og en felles bufferkonto. Noen har også en felles feriekonto. Videre glir det ofte over til felles økonomi, særlig om det kommer barn inn i bildet, forteller Sindre.

For venner og søsken anbefaler han at de har delt økonomi, men at de har en felles konto til faste felles utgifter, men også til uforutsette hendelser som at vaskemaskinen ryker. 

Når du har kjøpt bolig sammen med noen - skal dere ha delt eller felles økonomi? Foto: Kristin Støylen.

Vi hjelper deg på veien

- Ikke nøl med å søke råd fra banken eller en advokat hvis det er nødvendig, oppfordrer Monsholm. 

Profesjonell veiledning kan hjelpe dere med å unngå misforståelser og sikre at alle relevante spørsmål blir adressert før dere går videre med boligkjøpet. I tillegg kan banken hjelpe med finansieringsbevis og ulike konkurransedyktige boliglån når den tid kommer.

Ved å være godt forberedt og ha klare avtaler på plass, kan du og dine partnere gå inn i et felles boligkjøp med tillit og trygghet.

Kontakt rådgiver

Flere artikler i kategorien Bolig