Gå til sbm.no
Familie.

Forsikre

Det skjer ikke oss

Bare en tredjedel av oss velger å forsikre seg selv og familien sin, og mange er nok preget av en «det skjer ikke oss-holdning».

Er du godt nok sikret?
Personforsikring handler om å klare seg best mulig økonomisk i en ellers vanskelig situasjon. Det er noen sentrale spørsmål du bør stille deg selv for å finne ut om du er godt nok forsikret: Hva skjer om en i familien din ble alvorlig syk? Vil dere kunne klare dere på én inntekt? Klarer dere fortsatt å betale på lånene om en av dere skulle bli arbeidsufør?

Dette er vanskelige spørsmål å ta opp - og ingen kan forutse fremtiden. Det vi kan gjøre er å sikre oss så godt vi kan.

Kjærlighetsforsikring
Selv om du ikke kan forsikre kjærligheten, kan du faktisk forsikre deg av kjærlighet. Med det vi kaller kjærlighetsforsikringer, trenger dere ikke å bekymre dere for det økonomiske om noe skulle skje. 

Les mer om våre kjærlighetsforsikringer her

De fire viktigste kjærlighetsforsikringene er:

1. Uføreforsikring
Over 330.000 nordmenn er i dag arbeidsuføre som følge av sykdom eller en skade. Ved langvarig arbeidsuførhet vil de fleste av oss få et betydelig inntektstap.

Tenk over hva inntektstapet ved langvarig arbeidsuførhet vil føre til for deg. Dette inntektstapet kan dekkes opp ved å kjøpe en form for uføreforsikring.

Les mer om uføreforsikring her

2. Dødsfallsforsikring
Denne forsikringen sikrer at familien kan fortsette å bo der de bor, og betjene eventuelle lån som normalt, selv om en med forsørgeransvar dør.

Et plutselig dødsfall vil være vondt for alle, og det kan man ikke forsikre seg mot. Men med en dødsfallforsikring sikrer man at familien i alle fall ikke får store økonomiske omveltninger midt i alt det vonde.

Dette er dødsfallsforsikring

3. Barne- og ungdomsforsikring
Vi er stort sett flinke til å forsikre eiendelene våre, og mange har også blitt oppmerksom på hvor viktig det er å forsikre barna sine.

Denne forsikringen er en kombinert syke- og ulykkesforsikring, og gjelder fra tre måneder og frem til barna dine fyller 26 år. Den dekker blant annet behandlingsutgifter ved sykdom eller skade, dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus, dødsfall eller arbeidsuførhet. Den gjelder også ved studieopphold i utlandet inntil 36 måneder.

Les mer om barne- og ungdomsforsikring

4. Forsikring ved kritisk sykdom
Denne forsikringen sikrer deg og dine dersom du skulle bli alvorlig syk. Forsikringssummen kan disponeres fritt.

Å kunne ha økonomisk handlefrihet i en kritisk sykdomsfase er viktig, og denne forsikringen gir nettopp det.

Forsikring ved kritisk sykdom

Sparebanken Møre tilbyr forsikringer i samarbeid med Eika Forsikring og bankens rådgivere vil hjelpe deg å finne den forsikringen som passer best for deg.

Kontakt meg om Kjærlighetsforsikring

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi