Gå til sbm.no
Økonomiske utfordringer kan alle få, så det er ingen grunn til å nøle med å kontakte noen som kan hjelpe, oppfordrer Elisabeth Blomvik, leder for Divisjon personmarked i Sparebanken Møre.

Har du økonomiske utfordringer:

Ikke nøl med å ta kontakt

Med høye strømpriser, renteøkning og den generelle prisstigningen på varer og tjenester, er det dessverre mange som opplever økonomisk utrygghet.

Renteøkning
– Renteøkning er faktisk et sunnhetstegn for den norske økonomien, men vil selvsagt påvirke lommeboken til alle som har lån. Øker renten med 1% vil rentekostnaden din øke med 10 000 kroner per år for hver million du har i lån, forklarer Elisabeth Blomvik, leder for Divisjon Personmarked i Sparebanken Møre.

Mange unge som nettopp har kommet inn på boligmarkedet har aldri opplevd et stigende rentemarked tidligere. Selv om banken har tatt hensyn til at renten skal kunne øke med fem prosentpoeng når de ga deg lånet, vil mange bli nødt til å gjøre prioriteringer og vurdere hva de bruker penger på nå når rentene stiger.

Ikke nøl med å ta kontakt 
For de som kjenner på økonomisk utrygghet, har Elisabeth noen gode råd og oppfordringer.

- Ta kontakt med en rådgiver i banken! For noen sitter det kanskje langt inne, særlig hvis en føler en har rotet det litt til. Til det vil jeg si at rådgiverne våre snakker med personer og familier i alle slags situasjoner - hver eneste dag. Økonomiske utfordringer kan alle få, så det er ingen grunn til å nøle med å kontakte noen som kan hjelpe, oppfordrer hun.

Hjelp til å se muligheter
Den største trusselen mot økonomien din er å la være å ta tak i problemene, eller la det skure og gå uten en plan. Da er det viktig at det er enkelt å komme i kontakt med banken. 

Elisabeth understreker at det stort sett alltid finnes en løsning på problemene, og en del av jobben til banken er å se muligheter du ikke hadde tenkt på selv.

– Det å identifisere løsninger tilpasset den enkeltes økonomi, er det vi kan aller best. Bruk oss gjerne som en diskusjonspartner. Vi kan hjelpe deg å ta den avgjørelsen som er best for deg og din økonomi, sier hun.

Mange unge som nettopp har kommet inn på boligmarkedet har aldri opplevd et stigende rentemarked tidligere. Selv om banken har tatt hensyn til at renten skal kunne øke med fem prosentpoeng når de ga deg lånet, vil mange bli nødt til å gjøre prioriteringer og vurdere hva de bruker penger på nå når rentene stiger.

Flere alternativer
– Det finnes flere alternativer vi kan vurdere for å lette en økonomisk situasjon. Avdragsfrihet i en periode eller fastrente kan være gode valg for noen. Vi kan også se på mulighetene for å strekke nedbetalingstiden på boliglånet ditt, for å lette de månedlige kostnadene. I noen tilfeller kan refinansiering være den beste løsningen. Vi kan også vurdere en kombinasjon av fastrente, nedbetalingstid og avdragsfrihet. Det hender også at vi fraråder andre tiltak enn å redusere forbruket, forteller Elisabeth.

Lav terskel for gode råd
Å være til stede og tilgjengelig for kundene, er en sentral del av strategien til Sparebanken Møre. Vi vil at det skal være enkelt å få gode råd fra en rådgiver som kjenner deg. 

– Vi er en lokal bank, som tar avgjørelser lokalt. Det setter oss i en bedre posisjon til å utøve skjønn, og gjøre individuelle vurderinger for kundene våre. I tillegg har rådgiverne våre god faglig kompetanse og autorisasjon på flere områder, og vi er opptatt av å gi kundene våre en god totalopplevelse. Det betyr at kundene våre ikke trenger å snakke om lån med én rådgiver og sparing med en annen. I stedet kan du snakke med din egen rådgiver som kjenner deg og din situasjon og som ser hele bildet, konstaterer Elisabeth.

Ta en helsesjekk på økonomien
Rådgivningssamtaler med banken er absolutt ikke forbeholdt de med økonomiske utfordringer. Det kommer alltid noe nyttig ut av en prat med rådgiveren din, og Elisabeth Blomvik oppfordrer alle til å ta en økonomisk helsesjekk med jevne mellomrom.

Elisabeths 4 tips:

  • Ta en økonomisk helsesjekk.
    Kontakt rådgiveren din for en gjennomgang av økonomien. Med det får du oversikt og kan legge en plan for hva du kan og må gjøre for å takle endringer.
  • Øv deg på å tenke langsiktig. Små månedlige beløp blir store summer i det lange løp. Sett deg langsiktige økonomiske mål, og tenk igjennom hva du må gjøre for å nå disse.
  • Vær bevisst på forbruket ditt og spar penger når du kan. Har du et bevisst forhold til eget forbruk, er det lettere å oppdage hva som er unødvendig og det er enklere å finne ut hva du kan gjøre for å bruke mindre.
  • Vær forberedt på endringer. Prisstigning og renteheving påvirker økonomien din. Sett deg inn i hvor mye en renteøkning betyr for deg i økte utgifter, og snakk med banken om du er usikker.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi