Gå til sbm.no
Banksjef Ellen Kvalsund og autorisert finansiell rådgiver Cathrine Johansen i Sparebanken Møre Ulsteinvik. – Kvinner bør engasjere seg mer i økonomiske temaer, mener banksjef Ellen Kvalsund og autorisert finansiell rådgiver Cathrine Johansen i Sparebanken Møre Ulsteinvik.

Påvirker fremtidig pensjon:

Kvinner på sparebluss

Det finnes neppe en logisk forklaring, men faktum er at menn sparer mer enn kvinner. 62 prosent av alle spareavtaler i fond tilhører menn.

– Ikke enkelt å knekke den koden, men vår generelle oppfordring er at vi kvinner selv må bli flinkere til å ta tak og sette oss inn i økonomiske temaer, mener banksjef Ellen Kvalsund og autorisert finansiell rådgiver Cathrine Johansen ved Sparebanken Møres avdeling i Ulsteinvik.

Begge mener mange kvinner må bli mer bevisste og starte sparing til pensjon på egenhånd.

Menn øker
I tillegg til at kun fire av ti spareavtaler i fond tilhører kvinner, sparer menn også mer i fond enn kvinner. Mens kvinner sparer i snitt 831 kroner i måneden, sparte menn 1057 kroner. For hver 100-lapp som menn har på bankkonto, har kvinner 87 kroner.

Siden målingene startet i 2006 har menn i snitt økt sin sparing i måneden med 57 prosent, mens tilsvarende tall for kvinner 48 prosent, ifølge opplysninger fra Verdipapirfondenes Forening (VFF), publisert av DNB. I et relativt likestilt samfunn, går det i stikk motsatt retning når det gjelder sparing i verdipapirer hvor økningen i kjønnsforskjellene bare fortsetter.

Menn snakker om det
– Blant menn er økonomi ofte et samtaleemne og har vært det i lang tid. Når kvinner og venninner samles er det min erfaring at det sjeldent snakkes om hverken økonomi eller sparing. Av en eller annen grunn er det mange kvinner – ikke alle – men mange som overlater den biten til mannen selv om han nødvendigvis ikke har noen større økonomisk kompetanse enn kvinnen, sier Cathrine Johansen

Må ta ansvar
Hennes erfaring er at det ofte er ved et samlivsbrudd, eller etter at man har hatt en gjennomgang på jobben om sine fremtidige pensjoner, at kvinner selv begynner å tenke økonomi, utgifter og sparing. Samtidig understreker Cathrine at mye tyder på at den yngre generasjonen kvinner har mye større interesse for økonomi enn de noe mer modne og eldre generasjonene.

Store forskjeller
Forskjellene mellom kvinner og menn handler ikke bare om sparing i fond. Tall fra VFF forteller også blant annet at norske menn har 1216 milliarder mer i bruttoformue enn kvinner, at 81 prosent av de som tjener over en million er menn, at 80 prosent av alt aksjeutbytte går til menn, at norske menn hadde 51 milliarder mer i kapitalinntekter (inntekt på investeringer) enn kvinner, at 70 prosent av aksjeeierne på Oslo Børs er menn, at 80 prosent av alle aksjeselskap opprettes av menn og at kvinner og menn med dagens tempo ikke vil ha lik lønn før i 2055.

Pensjon bør motivere
– Jeg bruker å si at den beste motivasjonen for å sette i gang med sparing er å sjekke hva du vil få i pensjon. Uten sparing kan det blir en brå og brutal overgang. Jo tidligere man starter, jo mindre beløp trenger man i spare i måneden, sier banksjef Ellen Cathrin Kvalsund.

Ni av ti er kvinner
Nær ni av ti av dagens minstepensjonister er kvinner. Lavere lønn, mer deltidsarbeid og færre yrkesaktive år blant kvinnene forklarer også hvorfor menn i snitt fikk utbetalt 4700 mer i alderspensjon i måneden enn kvinner, ifølge tall fra NAV for juni 2019. Risiko uten sparing – Selv om fremtidens kvinnelige pensjonister har hatt høyere lønn, jobbet mindre deltid, hatt flere år som yrkesaktiv, så må vi ta ansvar for egen pensjon.  Mange assosierer det med fond som noe risikofylt, men man løper en mye større risiko ved ikke å spare enn å spare i fond, sier Ellen Kvalsund.

Kvinner må bli mer bevisste og ta ansvar for egen pensjon mener Cathrine Johansen, og oppfordrer til å starte pensjonssparing på egenhånd.

Slik sparer du i fond 

Det er enkelt å komme i gang med fond-sparing, ifølge finansiell rådgiver Cathrine Johansen. Her er hennes råd:

  • Skaff deg en oversikt over hva du har av utgifter, og sørg for å ha en buffer. Først da kan du se hvor mye du kan spare.
  • Er du skeptisk til fond, begynn i det små. De fleste har råd til å bruke 100 til 300 kroner i måneden for å se at det faktisk funker. La det gå sport i å følge med på fondssparingen.
  • Det er enkelt å starte sparing direkte fra Sparebanken Møres nettsider. Er du litt tvilende eller usikker på hva du skal velge, ta kontakt med banken og få hjelp av en rådgiver. Les mer om fond her.
  • Det er viktig å være trygg på valgene sine. Hvor stor avkastningen blir henger ofte sammen med hvor stor risiko man tar i fondssparingen. Sparer du langsiktig kan du kanskje tenke litt høyere risiko enn om du sparer mye og kortsiktig.
  • Er du usikker på hvilken spareform du skal velge, snakk med en rådgiver. De vil gi deg kunnskap og bevissthet rundt sparing slik at du kan ta opplyste valg.
  • Husk at sparing handler om å skape seg en fremtid. Planlegge for en ny fase i livet, og skape frihet til å gjøre det du vil. 

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi