Gå til sbm.no
Lilian Thomas, leder for avdeling Produkt og tjenesteutvikling i Sparebanken Møre.Lilian Thomas, leder for avdeling Produkt og tjenesteutvikling i Sparebanken Møre, gleder seg over å kunne tilby kundene et utvidet fondstilbud.

Storebrand Asset Management

Ny fondsleverandør

Med Storebrand Asset Management AS på laget som ny fondsleverandør kan vi tilby kunder som ønsker å spare i fond, en rekke nye fond å velge mellom.

Lilian Thomas, leder for avdeling Produkt og tjenesteutvikling i Sparebanken Møre, forteller at bankens nye fondsleverandør er blant annet kåret til nummer én i bærekraft i Norden.

- Dette er noe vi har jobbet med lenge og endelig kan vi lansere Storebrand som samarbeidspartner på fondssparing. Når vi ser etter nye samarbeidspartnere, ser vi etter partnere som har produkt og tjenester som er attraktive for kundene våre og som har sammenfallende verdisyn med banken, forteller Lilian Thomas.

Storebrand Asset Management AS som er et heleid selskap av Storebrand ASA, er Norges største private kapitalforvalter og forvalter i dag totalt rundt 786 milliarder kroner. De eier både Skagen Fondene og Delphi Fondene.

Fond fra Storebrand og Delphi er allerede innført i bankens produkttilbud, og i løpet av april vil det også bli utvidet med fond fra Skagen Fondene.

- Storebrand Asset Management AS vil sammen med de øvrige fondsleverandørene våre bidra til å komplementere vårt fondsutvalg. Spesielt viktig for oss har vært å utvide tilbudet innen bærekraftige investeringer, avslutter Lilian Thomas.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi