Gå til sbm.no
Kvinne med mobiltelefon som identifiserer seg med BankID.Skal du logge deg på NAV må du identifisere deg elektronisk. MinID som mange benytter til dette, har lavere sikkerhet enn BankID og BankID på mobil og du får dermed tilgang til færre tjenester.

BankID:

Stor etterspørsel

BankID og BankID på mobil har blitt de mest etterspurte tjenestene hos Kundeservice de siste dagene. Her skal vi forsøke å svare på de oftest stilte spørsmålene.

Mange bedrifter har måttet ty til permitteringer og noen så langt som til oppsigelse av ansatte, på grunn av den ekstraordinære situasjonen vi er i nå. Dette har ført til et press på de offentlige tjenestene som for eksempel NAV.

MinID har begrensninger
Skal du logge deg på NAV må du identifisere deg elektronisk. MinID som mange benytter til dette, har lavere sikkerhet enn BankID og BankID på mobil. Dermed får du tilgang til færre tjenester.

Logger du deg på med BankID eller BankID på mobil får du også tilgang til «Dine søknader», «Registrere deg som arbeidssøker», «Din profil», «Send beskjed til oss» og «Din innboks», ifølge NAV sine nettsider.

  

Her er våre oftest stilte spørsmål om BankID og BankID på mobil:

Hvordan bestiller jeg BankID - og hvordan vet jeg om jeg har BankID?
Alle kunder i banken som er over 18 år og benytter nett- eller mobilbank, har fått utdelt en kodebrikke. Men ikke alle bankkunder som har kodebrikke, har BankID. Kodebrikken benyttes både til alternativ innlogging med nettbankpassord og engangskode fra kodebrikken og til BankID.

Innloggingsmetoden med nettbankpassord og engangskode, kan kun benyttes for tilgang til egen nettbank. Den kan ikke benyttes til identifisering eller signering andre steder.

For å få BankID må du være over 18 år, ha norsk personnummer og være legitimert i banken med pass. Du logger deg inn i nettbanken på den måten du vanligvis bruker. Velg «Meny» og menyvalget «Innstillinger». Der finner du meny for bestilling av både BankID og BankID på mobil. Har du allerede disse tjenestene er de merket med «Aktiv».

Hva er forskjellen på vanlig BankID og BankID på mobil?
BankID er din elektroniske ID, som kan benyttes for å få tilgang til offentlige nettsider, digitale postkasser, elektronisk budgivning, signering av avtaler, sikker betaling på nett og mye mer.

BankID på mobil er en tjeneste for sikker digital identifisering ved hjelp av mobiltelefonen. Med BankID på mobil trenger du ikke kodebrikken ved innlogging. Du trenger kun mobiltelefonen og en selvvalgt kode. 

Med BankID ligger informasjonen knyttet til din personlige elektroniske identitet lagret i banken. Du må taste både passord og engangskode for å bruke BankID.

Med BankID på mobil ligger informasjonen lagret i SIM-kortet, og det er tilstrekkelig å taste en selvvalgt kode for å bruke BankID på mobil.

Hva gjør jeg hvis BankID-en min er sperret eller jeg har glemt passordet?

Vi har en selvbetjentløsning som du kan bruke. Her kan du få opphevet blokkeringen og få tilsendt nytt passord. Trykk på «Glemt passord» i påloggingsbildet i nettbanken og følg nærmere anvisninger på skjermen. Husk at det er forskjell på BankID-passord og Nettbankpassord.

Hvorfor kan ikke jeg bestille BankID?
Det kan være flere årsaker til at du ikke får bestilt BankID. Erfaringsmessig er det to grunner som går igjen; du er ikke legitimert med pass eller at du har D-nummer. 

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi