Gå til sbm.no
Marius Berg, autorisert finansiell rådgiver i Sparebanken Møre. Foto: SMP Brand Studio

Bærekraftig

Hverdagsøkonomi

Når folk flest hører ordet bærekraft, tenker de nok mest på miljø og klima. De færreste tenker på de to andre perspektivene, nemlig sosiale forhold og økonomi.

– Som privatperson kan du bidra positivt til alle tre perspektiver, men i dialog med oss er det ofte den økonomiske delen vi kommer innpå, forteller Marius Berg, autorisert finansiell rådgiver i Sparebanken Møre.

For privatkundene til Sparebanken Møre, handler bærekraft først og fremst om grepene man tar i hverdagen. Ifølge rådgiveren er det ikke mye som skal til for å tilpasse vanene til en mer ansvarlig og dermed bærekraftig livsstil.

God hverdagsøkonomi
Som en trygg grunnmur for en bærekraftig livsstil, er Marius og hans rådgiverkolleger opptatt av at alle kundene har en god og sunn hverdagsøkonomi.

– I et kortsiktig perspektiv er en god hverdagsøkonomi å betjene sine økonomiske forpliktelser med god margin. I tillegg er det lurt å ha et langsiktig perspektiv som innebærer å ha rom i budsjettet til sparing, nødvendige personforsikringer og et moderat forbruksmønster. Har du planlagt for uforutsette ting i livet, vil økonomien din være mer robust og tåle de endringene som oppstår. 

Enkle grep i hverdagen
– Vi har forståelse for alle som tenker at begrepet bærekraft er vanskelig, og at det de selv kan gjøre føles som en dråpe i havet. Men, hvis vi alle gjør litt kan det bety mye i den store sammenhengen.

Ønsker du å ha en mer bærekraftig livsstil, råder Marius deg til å følge anbefalte kostholdsråd, redusere strømforbruket ditt hjemme, gå, sykle, ta bussen eller samkjøre til jobb og fritidsaktiviteter. Sparer du i fond og aksjer, plasser sparepengene i virksomheter som jobber med grønn omstilling.

Marius’ tips til deg som ønsker en mer bærekraftig livsstil

  • Planlegg måltid og innkjøp og legg inn restemåltider – du handler mindre, og forbruker mindre. Bra for miljø og lommebok.
  • La bilen stå en eller to dager i uken - ta heller buss eller sykkel. Å samkjøre med naboen eller en kollega er også et godt alternativ. Det samme gjelder for fritidsaktiviteter.
  • Kjøp og selg brukt. Gjenbruk er et av de mest bærekraftige tiltakene. Det reduserer etterspørsel, på sikt overproduksjon og transport både lokalt og globalt.
  • Handle lokalt så ofte du kan. Du sparer miljøet og du støtter lokale arbeidsplasser. Sjekk ut kortreist sortimentet i ditt lokalmiljø og benytt deg av tilbudet i REKO-ringen og tilsvarende.
  • Tenk biomangfold i egen hage eller terrasse – plant blomster som biene kan pollinere. Grønt er fint, men sleng inn noen blomster også. De er helt nødvendige.
  • Sjekk om varene du kjøper er bærekraftige. For eksempel ved å sjekke merkelappene på klær du kjøper – særlig klær uten syntetiske materialer som f. eks nylon, akryl og polyester.
  • Utnytt teknologien i eget hjem. Finn ut om du med enkle grep kan spare strøm, og samtidig redusere strømregningen. Wattn har mange gode tips her.


To-delt
For at vi skal lykkes med bærekraft må både klima og miljø, økonomi, og sosiale forhold jobbes aktivt med. Ofte snakker vi om at vi skal gjøre ansvarlige handlinger.

– For enkeltpersoner eller en husholdning tenker vi da særlig på to områder. Det ene handler om avtrykket den enkelte person eller husstand har i kraft av sitt hverdagsmønster. Det andre handler som nevnt om å ha en god hverdagsøkonomi. Disse to henger tett sammen. For eksempel ved å være smart med bruk av strøm, så har du også lavere strømregning. I en tid med høye strømpriser, er det mye å spare både for lommeboka og miljøet, forklarer rådgiveren.

Alle ivaretas
Det siste perspektivet – det sosiale – er det nok flere som ikke tenker over i det daglige. Marius og kollegene hans er opptatt av å være gode rådgivere for alle kundegrupper, unge som eldre, kvinner som menn.

– Vår erfaring er at det nå er flere og flere kvinner som er opptatt av å spare egne midler og legge til rette for en selvstendig økonomi. Dette er noe vi er opptatt av i møte med kundene. En annen kundegruppe vi ikke må glemme, er de eldre som synes det er krevende å følge med i den digitale utviklingen. Vi er opptatt av at de blir godt ivaretatt. Derfor har vi fokus på gode løsninger også for denne gruppen.

Marius forteller at rådgiverne hjelper både med digitale utfordringer så vel som å sette opp en god plan for hverdagsøkonomien.

Sparebanken Møre har et mangeårig samarbeid med Ungt Entreprenørskap i fylket. Hvert år er rådgivere på besøk på ungdomsskoler og videregående skoler i regionen, og underviser om personlig økonomi.

Lærer ungdommen
– Hvert år er vi på besøk på ungdomsskoler og videregående skoler i regionen, og underviser om personlig økonomi. Hovedbudskapet i undervisningen er at det er smart å ha kontroll på økonomien og å starte sparing tidlig. Da har man et godt utgangspunkt. Dette gjør vi blant annet gjennom å undervise i Ungt Entreprenørskap sine program «økonomi og karrierevalg» og «Sjef i eget liv» der skoleelevene får lære hvordan yrkesvalg og ulike prioriteringer kan påvirke fremtidige muligheter. Det er mange unge som har fått seg en aha opplevelse i den sammenheng, sier Marius.

Livet kan skje
– Vi er opptatt av å være en sparringspartner for kundene i alle de ulike fasene i livet. Behovet er kanskje størst når de begynner å etablere seg med bolig og familie, får barn og en rekke nye forpliktelser. Da råder vi alltid kundene våre til å tenke over og ta praten om ting som kan skje i livet og hvordan de best sikrer seg for fremtiden, forklarer rådgiver-Marius.

Om en part faller bort eller blir varig ufør får det store konsekvenser for økonomien.  Man må kanskje endre livsstilen sin drastisk på grunn av stort inntektstap, om en ikke sikrer seg.

Sparebanken har blant annet lansert grønt boliglån for boliger som har energimerke A og B, og grønne billån for nullutslippsbiler.

Grønne tilbud
Marius nevner også at banken har en rekke produkter og tjenester som gir et direkte grønt incentiv for sine kunder. Blant annet grønt boliglån for boliger som har god energimerking, og grønne billån for nullutslippsbiler.

Sikre råd
Alle rådgivere i banken er autoriserte innen ulike fagområder. Målet med dette er å styrke kvaliteten på rådgivningen og sikre kundene etisk rådgivning. Det betyr at kundene skal være trygg på at de får finansiell rådgivning med utgangspunkt i egne behov – ikke basert på hvilke tjenester banken vil selge.

En livsstil
– Som nevnt, er det kanskje ikke så mye som skal til for å dytte forbruk og levemåte i en retning som er liv laga for både kloden, landet og lokalsamfunnet. Bare det å gjøre seg kjent med hvilke grep man kan gjøre, å øke kunnskapen sin, vil være et godt første skritt. En bærekraftig livsstil og en sunn hverdagsøkonomi går ofte hånd i hånd, avslutter Marius.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement