Gå til sbm.no
Stig Rune Sætre, seniorrådgiver for næringsliv i Sparebanken Møre. Foto: SMP Brand Studio.

Sparebanken Møre:

Pådriver for bærekraftige bedrifter på Nordvestlandet

- Bærekraft kan ikke lenger være en hygienefaktor, bedriftene må ha et bevisst og genuint forhold til det for å henge med, sier Stig Rune Sætre, seniorrådgiver for næringsliv i Sparebanken Møre.

De bedriftene som ikke henger med i utviklingen med nye krav og regler, vil om få år risikere å havne bakpå og tape marked, i verste fall bli helt utkonkurrert.

– Særlig innen konsumentmarkedet opplever vi at de yngre generasjonene er mer klimabevisste og stiller mye strengere krav til varene og tjenestene de kjøper. De bedriftene som raskest klarer å rigge seg for fremtiden vil ha et enormt konkurransefortrinn, mener Stig Rune.

Ingen dommedag
– Når det er sagt, prøver vi ikke å skremme kundene våre i en mer bærekraftig retning. Snarere en vennlig påminnelse om at de nå bør få fart på sakene sine.

Han lister opp en rekke krav og regler som bedrifter må forholde seg til og bør gjøre seg kjent med.

Faktaboks:

  • Nye avfallssorteringsregler gjeldene fra 2023.
  • Åpenhetsloven som trådte i kraft i 2022.
  • Aktivitets- og redegjørelsesplikten som i 2020 ble styrket i likestillings- og diskrimineringsloven.
  • EUs Taksonomiforordning – en felles forståelse av hvilke aktiviteter og investeringer som kan regnes som bærekraftige.
  • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) – europeisk bærekraftdirektiv som innebærer at flere bedrifter i Norge må rapportere på bærekraft. Kravet trer i kraft allerede neste år.
  • Regnskapsloven inneholder en rekke krav til rapportering knyttet til arbeidsmiljø, likestilling og samfunnsansvar.

Mange er flinke
– For mange bedrifter er dette kjent og det er veldig mange som er flinke, men det er fortsatt bedrifter som henger etter. Som klisjeen sier, vi er aldri sterkere enn vårt svakeste ledd, og når vi bare har én klode må alle jobbe sammen for å klare å nå bærekraftmålene.

I samme åndedrag nevner bedriftsrådgiveren FNs bærekraftsmål nr. 17 – samarbeid for å nå målene.

Banken vil hjelpe
Det er varslet at CO2-avgiften vil øke med det firdobbelte. Det vil si at det blir dyrere og dyrere å ha høye utslipp for norske selskaper. De selskapene som er tidlig ute med å omstille seg kan derfor redusere sine kostnader i tillegg til å kunne oppnå konkurransefordeler.

– Vi har blant annet startet med en rekke tiltak og verktøy som skal hjelpe bedriftene i en mer bærekraftig retning. Den nye bærekraftsportalen vår er et godt verktøy for bedrifter i alle faser og størrelser, i tillegg lanserte vi tidligere i år grønne lån for næringseiendom, sier seniorrådgiveren.

Bærekraftsportalen
Sparebanken Møre ønsker å spille på lag med sine kunder. Målet til banken er å kunne veilede i det som kan sees på som et hav av bærekraftinformasjon. De har derfor samlet relevant informasjon for bedrifter i bærekraftsportalen, som ligger åpnet tilgjengelig for alle på bedriftsdelen av nettsidene.

– Vi har også laget en bærekraftguide som bedrifter kan bruke. Guiden er laget for å hjelpe bedrifter  i gang med bærekraftarbeidet, og er en sekstrinns-plan som leder bedriften gjennom basisen som en bærekraftstrategi bør inneholde fortsetter Stig Rune.

– Det er for sent å begynne om fem år, for å nå målene som er satt til 2030, mener Stig Rune Sætre. Her sammen med Cecilie Myrstad, leder for avdeling for bærekraft i Sparebanken Møre.

Grønne lån
I første omgang gjelder grønne lån for eiendom, spesifikt næringsbygg. På verdensbasis anslås det at eiendom, bygg og anlegg står for rundt 40 prosent av utslippene. Derfor var dette et naturlig sted for banken å begynne, en plass banken håper kan ha stor innvirkning på klimaavtrykket til næringslivet.

- For å få grønne næringsbygglån, er det en rekke kriterier som må innfris. Blant annet kan det gis grønne lån til energieffektiviserende tiltak, rehabilitering av eldre bygningsmasse for å møte dagens byggeforskrift, og det kan gis til nye eller eksisterende nullutslippsbygg, sier Stig Rune.

Ikke bare miljø
Det er naturlig for de fleste å tenke miljø og klima nå det er snakk om bærekraft. Og det er klart at det er innen dette feltet den største delen av arbeidet ligger. Men like viktig er arbeidet med den sosiale og den økonomiske delen av bærekraft.  

– Nok en klisjé, men alt henger sammen med alt. Det er viktig at vi balanserer belastningen på miljøet med både sosiale forhold, forbruk og økonomi. Vi må bli flinkere til å fordele ressursene, for eksempel med en sirkulærøkonomisk tankegang.

Begynn nå
– Det er for sent å begynne om fem år, for å nå målene som er satt til 2030. Du og din bedrift må begynne nå i dag. Da kan også dere gjøre en vesentlig forskjell. Vi som jobber med bedriftsrådgivning i banken vil gjerne sparre med bedrifter som ønsker å gjøre en endring, men ikke helt vet hvor de skal starte. Ta kontakt med oss, så hjelper vi med glede, avslutter Stig Rune.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement