Gå til sbm.no
Lars Elling Bjåstad, konsernsjef for Veøy AS. Foto: SMP Brand Studio

Transportbransjens aller

Første miljøprisvinner

Veøy ble i 2009 tildelt historiens første Miljøpris utdelt av Logistikk- og transportindustriens landsforening.

– Helt siden Veøy ble etablert i 1929 har vi vært veldig opptatt av å drive effektivt og transportere så smart og plassutnyttende som mulig. Selv om både samfunnet og bransjen med tiden har fått et stadig større fokus på bærekraft, er vi stolte av å kunne vise til at det har vi hatt fokus på lenge - noe miljøprisen vi fikk allerede i 2009 er et bevis på, forteller Lars Elling Bjåstad, konsernsjef for Veøy AS.

Drar i samme retning
Ifølge Lars Elling deler alle i Veøy den samme entusiasmen for smart og effektiv transport og at det nesten går sport i å pakke bilene på best mulig måte. Det bekrefter også Mona Bernhardsson, som er sjåfør i Veøy.

– På stammespråket sier vi at det er den siste pallen som må med for å skape margin. Vi gjør alltid en ekstra innsats for å utnytte plassen best mulig i bilene, og det er noe alle er med og bidrar sterkt til, forteller Mona.

Samler ruta
– Skal to lastebiler i nesten samme retning, så ser vi alltid om vi kan samle alt på en bil. Da sparer vi både drivstoff, utslipp, veistøv og ikke minst en mindre stor og tung bil i trafikken. Der vi får det til, prøver vi å få med varer på returreisen også, fortsetter hun.

Skal to lastebiler i nesten samme retning, så ser vi alltid om vi kan samle alt på en bil. Da sparer vi både drivstoff, utslipp, veistøv og ikke minst én mindre stor og tung bil i trafikken, forteller Mona Bernhardsson, sjåfør i Veøy.

Samarbeid med kunder
En vel så viktig del av dette bildet, er å ha god og tett dialog med kundene som velger å transportere sine varer med Veøy. Visjonen til selskapet er å være lokale, nær kunden, være best i bransjen og lønnsomme.

– Vi har alltid løpende dialog med kundene våre om hvordan vi best mulig kan utnytte både plass og transportere effektivt dit de ønsker. Ofte ønsker kundene å se på alternative drivstoff og biltyper, men det kan også bety at kundene må gjøre justeringer på emballasje for å få plass til mer på en pall, og flere paller per bil, sier Veøy-sjefen.

Smart å pakke smart
Det kan bli enorme besparelser i alle ledd om man får pakket litt smartere. Klimaavtrykket til bedriftene går eksponentielt ned, mindre emballasje betyr mindre avfall, flere kolli på en pall betyr færre transportoppdrag for å frakte samme mengde varer.

Størst på medisin
Veøy har lykkes med å bli Norges største transportør av medisin gjennom langsiktig samarbeid med de to største medisingrossistene i Norge, Apotek 1 gruppen og Norsk Medisinal Depot (NMD). Veøy leverer til apoteker, sykehjem, institusjoner og kjører i tillegg ut fra lokale apotek.

– Selv om disse er konkurrerende kjeder, så har vi lykkes med samarbeid om å utnytte kapasitetene på materiellet slik at vi kan drive mer effektivt, og ikke minst miljøvennlig. En del av denne kjøringen utføres også med elbiler, sier Lars Elling.

"Til syvende og sist, etter vi har gjort alt vi kan med utnyttelse biler, planlegging og optimalisering av ruter så er det sjåføren som gjør jobben. De er våre viktigste ressurs.
Lars Elling Bjåstad, konsernsjef for Veøy AS

Gjør mer enn vi tror
– Som mange andre bedrifter, er det sikkert lett å tenke at man ikke har kommet så langt eller gjør så mye når det kommer til bærekraft. Men vi gjør ofte mer enn vi selv tror.

Konsernsjefen forteller blant annet at de årlig bytter ut mer enn 100 lastebiler slik at de alltid har den nyeste og mest miljøvennlige teknologien, i tillegg til at de benytter seg av gass på lengre distanser og elbiler på korte transportoppdrag. På langtransport setter de inn færre og større vogntog med mer kapasitet. For fremtiden vurderer de løpende nye drivstoff-alternativer, som for eksempel hydrogen.

Sjåføren er viktigst
– Til syvende og sist, etter vi har gjort alt vi kan med utnyttelse biler, planlegging og optimalisering av ruter så er det sjåføren som gjør jobben. De er våre viktigste ressurs, og har et stort ansvar både med tanke på tilstedeværelse i trafikkbildet, men også ansvarlig, effektiv og sikker kjøring, sier han videre.

På lag med teknologien
I samarbeid med Volvo, som er hovedleverandør av bilparken til Veøy, har alle sjåførene en app hvor de kan se hverandres resultater etter kjøring. Sjåførene blir rangert etter resultat, og det kan oppnås ulike belønninger for oppnådde gode resultater over tid.

– Vi synes det er moro å kunne se hvordan de andre kjører, og hele tiden strekke oss etter å bli en bedre sjåfør. Og litt konkurranse er bare sunt, tenker jeg. Appen er koblet opp mot kjørecomputeren i bilene, og der kan vi se hvor mye drivstoff vi bruker på en rute, hvem som har kjørt mest effektivt, holdt fartsgrensa og hatt minst tomgangskjøring, forteller sjåfør-Mona.

Som mange andre bedrifter, er det sikkert lett å tenke at man ikke har kommet så langt eller ikke gjør så mye når det kommer til bærekraft, men ofte gjør vi mer enn vi tror, mener Lars Elling Bjåstad.

Veøy-skolen
Det har i flere år vært utfordrende med rekruttering til transport-bransjen, og Veøy er ingen unntak. Veøy har satt i gang flere tiltak for å sikre rekruttering, blant annet samarbeid med NAV med omplassering, de tilbyr lærlingplass og ikke minst har de etablert det de kaller for Veøy-skolen.

– For å holde tritt i dagens jobbmarked, må vi kunne holde på de gode sjåførene vi allerede har. Vi har gode betingelser, i tillegg har vi etablert Veøy-skolen der alle ansatte går gjennom obligatoriske kurs-løp, men også kurs og videreutdanning tilpasset den enkeltes jobb og stilling, både i administrasjonen, for sjåfører og lagermedarbeidere, sier Lars Elling.

Nylig ansatte de en egen rektor på Veøy-skolen som starter i juni.

God drift i alle år
I dag teller Veøy konsernet over 700 ansatte og er lokalisert elleve plasser i landet. Hovedkontoret ligger i Åndalsnes, og de har godsterminaler rundt i landet hvor de driver med langtransport, ekspresslevering og budbiler. På Åndalsnes, Molde og Vestnes har Veøy også busser som driver rute og turkjøring.

– Så vidt meg bekjent har ikke Veøy AS noen gang hatt negative tall. Det er smått utrolig når vi ser på reisa vi har hatt, fra et lite transportfirma inne på Mittet, ei lita bygd mellom Molde og Åndalsnes, til å være en landsdekkende aktør med over 700 ansatte og knappe milliarden i omsetning i 2022. Det tyder på at vi må ha gjort noe riktig, avslutter Lars Elling.

Flere artikler i kategorien Næringsliv